OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Parlament mladých je zoskupenie (skupina) mladých ľudí, ktorí majú hlavu plnú nápadov. Našim cieľom je pobaviť a vyplniť voľný čas mládeže rôznymi aktivitami, prezentovať záujmy mladých, vhodným spôsobom upozorňovať na problémy a ponúkať ich riešenia. Poskytujeme možnosť vyjadriť sa, čo by ste uvítali v našom meste a podobne.

Parlament mladých mesta Vrbové

je zriadený za účelom:

-presadzovania záujmov a dodržiavania práv detí a mládeže pôsobiacich vo Vrbovom

-organizácie kultúrnych, spoločenských, športových a iných aktivít voľného času detí a mládeže

- spolupráce s domácimi i zahraničnými organizáciami podobného typu aká je ona sama, na základe vzájomnej dohody

Spolupracujúce organizácie:

RMTK - Rada mládeže Trnavského kraja

RMS - Rada mládeže Slovenska

Gorazdík -Združenie detí a mládeže Vrbové

 

naša adresa: Parlament mladých mesta Vrbové, Gen. M. R.Štefánika 15/4, 92203. Vrbové

IČO: 42155762
DIČ: 2022749817

e-mail: pmmvrbove@gmail.com

telefónne číslo: 0915/520 951 - Dušan Sabo, predseda PMMV