OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

  Tri dni pre hrdinov

 A)   Názov:

Názov tohto projektu sme prevzali od partnerov z Bavorska, ktorí tento projekt úspešne realizovali v roku 2007. Veľmi dobre vystihuje to čo chceme projektom dokázať. Chceme spoločnosti ukázať, že aj dnes v našej spoločnosti žijú hrdinovia a na tri dni ich chceme vyzdvihnúť pred verejnosťou. Hrdinu robia hrdinom jeho skutky. Skutky vykonané dobrovoľné pre dobro komunity sú určite hrdinské a ten kto ich vykoná sa právom môže nazvať hrdinom. Takýmito hrdinami sú napríklad dobrovoľníci v občianskych združeniach, ktorí celoročne pracujú s deťmi a mladými bez nároku na honorár. Chceme poukázať, že keď títo mladí spoja svoje sily, dokážu výrazne pomôcť aj svojmu okoliu, prostrediu, komunite. Počas projektu v rámci troch dní budú realizovať množstvo dobrovoľníckych pre verejnosť prospešných činnosti. Toto podujatie bude sprevádzať veľká mediálna kampaň, ktorá bude upriamovať pozornosť na týchto ľudí a ich činnosť. Dôležité je povedať, že hrdinom sa môže stať každý. Preto rátame, že aj vďaka tomuto projektu sa v ľuďoch prebudí povedomie vykonávať hrdinské skutky a pracovať pre dobro svojej komunity. Rátame s ústretovosťou podnikateľov, starostov, primátorov, úradníkov, riaditeľov škôl ale aj súkromných osôb, že podporia tento projekt každý podľa svojich možností. Veríme, že projekt sa stretne s prijatím a že bude veľkým prínosom pre každého.

 

B)   Tri dni pre hrdinov (4R4Y)

Projekt „Tri dni pre hrdinov“ organizovaný RMTK sa uskutoční 16. – 18. 6. 2010. Množstvo jednotlivých aktivít bude v rámci projektu realizovaných na území štyroch susediacich krajov (Trnavský, Trenčianský, Zlínsky a Jihomoravský).

 

C)   Ciele projektu „Tri dni pre hrdinov“:

-         Pomôcť svojmu okoliu, urobiť ho krajším, atraktívnejším, ľudskejším.

-         Nadviazať kontakt a spoluprácu so samosprávou a s ďalšími inštitúciami.

-         Vzbudiť pozornosť verejnosti ohľadom tém dobrovoľníctva a participácie mladých ľudí.

-         Dokázať, že spojením ľudských síl je možné aj bez veľkých výdavkov spraviť veľké, pre spoločnosť významné veci.

-         Vytvoriť mladým ľuďom priestor na sebarealizáciu.

-         Ponúknuť mladým ľuďom možnosť dobrodružne prežiť svoj voľný čas a možnosť spoznať nových ľudí v nových situáciách.

-         Ukázať mladým, že dobrovoľníctvo a angažovanosť v mládežníckych organizáciách a projektoch prináša so sebou veľké bohatstvo.

 

D)   Aké aktivity možno v rámci projektu realizovať:

Nápadom ako pomôcť svojmu okoliu a svojej komunite sa medze nekladú. Môže ísť napríklad o čistenie a úpravu verejného priestranstva, výsadbu stromov, čistenie potoka, stavbu detského ihriska, lavičiek, náučných chodníkov, maľovanie plotov, ihrísk, ale aj o darovanie krvi, pomoc starším ľuďom s nákupnými taškami, kultúrne predstavenie pre dôchodcov, varovanie malých detí...

 

E)   Kto sa projektu zúčastni:

Projektu sa zúčastnia predovšetkým mladí dobrovoľníci z detských a mládežníckych organizácií, ktorým je takáto práca blízka. Možnosť zapojiť sa do projektu však dostanú aj ostatní ľudia, ktorí sú ochotní dobrovoľne bez nároku na honorár odpracovať tri dni v prospech svojho okolia a rešpektovať stanovené pravidlá.

 
 
 
Kampaň na podporu dobrovoľníctva s názvom „Tri dni pre hrdinov,“ - zastrešuje Rada mládeže Trnavského kraja.
Informácie na stránke www.4r4y.eu