OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

ZÁKLADNÉ POJMY O DOBROVOĽNÍCTVE

Všetci členovia Parlamentu mladých mesta Vrbové sú dobrovoľníkmi, s ktorými sa podpisuje zmluva o dobrovoľníctve.

Chceš vedieť, čo dobrovoľníctvo obnáša, čo to vlastne je, čítaj ďalej :)

Čo je dobrovoľníctvo?

  • jednou z foriem ako môžeme zlepšiť život v danej komunite. Zatiaľ čo v zahraničí je zapájanie ľudí do dobrovoľníckych aktivít pomerne bežnou záležitosťou, u nás tomu tak ešte nie je. Aj preto vám v nasledujúcich riadkoch prinášame vysvetlenia jednotlivých pojmov z ktorými sa pri dobrovoľníckej práci určite stretnete.
  • neplatená činnosť vykonávaná z vlastnej vôle v prospech druhých, táto činnosť umožňuje na jednej strane nielen slabším, menej zdatným či odkázaným na pomoc zapájať sa do života spoločnosti, ale na strane druhej nezriedka prispieva k posilňovaniu sebaúcty a sebadôvery tých, ktorí takúto pomoc poskytujú. Spôsobuje to najmä skutočnosť, že základom dobrovoľníctva je spájanie ľudskej a profesionálnej pomoci, ktorá nezriedka obohatí tak darcu, ako aj obdarovaného.

Dobrovoľník: človek, ktorý z vlastného a slobodného rozhodnutia daruje svoj voľný čas, energiu, znalosti a skúsenosti v prospech iných ľudí, ideí a vecí a to bez nároku na finančnú odmenu.

Dobrovoľnícka služba: v zmysle formalizovanej aktivity s jasným časovým ohraničením, cieľom, obsahom, úlohami, štruktúrou a organizačným rámcom, osobnou podporou, legislatívnou a sociálnou ochranou na základe ústnej alebo písomnej dohody.

Koordinátor dobrovoľníkov:
kľúčová postava dobrovoľníckeho manažmentu. Koordinuje dobrovoľníkov od prípravy dobrovoľníckeho programu, cez nábor a výber dobrovoľníkov, zapojenie do ich činnosti, školenie, supervíziu, motiváciu, hodnotenie, oceňovanie a ukončenie práce s dobrovoľníkmi. Vedie potrebnú administratívu – zazmluvňuje vzťahy s dobrovoľníkmi, zabezpečuje poistenie dobrovoľníkov, udržiava a aktualizuje databázu dobrovoľníkov. Spolupracuje s médiami, s miestnou samosprávou a udržuje kontakt s miestnym dobrovoľníckym centrom. V našej organizácii je koordinátorom dobrovoľníkov Dušan Sabo (kontakt: pmmvrbove@gmail.com)